top of page

PrivacyBeleid
Geüpdatet op 9/01/2023

Lore Steyaert respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

1. Partijen

Deze website van Off the Beaten path is een initiatief van:

Lore Steyaert (hierna ‘Off the Beaten Path’)

Klutsstraat 20 1652 Alsemberg

BE 0794 722 681

E-mail: info@offthebeatenpath.be

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die offthebeatenpath.be verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met offthebeatenpath.be, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan offthebeatenpath.be gerelateerde domeinen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je offthebeatenpath.be bestelgeschiedenis of surfgedrag.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Off the Beaten Path alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Off the Beaten Path verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ( hierna de ‘Wet’) en verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende het vrije verkeer van gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG.

Contacteer ons gerust indien verdere vragen of opmerkingen.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Off the Beaten Path gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

 

Persoonsgegevens worden verwerkt door Off the Beaten Path in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

Wanneer je een transactie uitvoert op onze website, verzamelen we als onderdeel van het proces persoonlijke informatie die je ons verstrekt. Zoals je naam, adres en e-mailadres. Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke redenen die hierboven zijn vermeld.

We ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die je op onze website invoert, of ons op een andere manier verstrekt. Daarnaast verzamelen we het internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om je computer met het internet te verbinden. Denk aan inloggegevens; e-mailadres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. We kunnen softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen. Inclusief reactietijd van pagina's, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie, en methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten. We verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie). Zoals betaalgegevens (inclusief creditcardgegevens), opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

We verzamelen niet-persoonlijke en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

Om de diensten te leveren en te exploiteren;

Om onze gebruikers doorlopende klantenondersteuning en technische ondersteuning te bieden;

Om contact te kunnen opnemen met onze bezoekers en gebruikers, met algemene of gepersonaliseerde dienst gerelateerde mededelingen en reclameboodschappen;

Om toegevoegde statistische gegevens en andere toegevoegde en/of afgeleide niet-persoonlijke informatie te creëren, die wij of onze zakenpartners kunnen gebruiken om onze diensten te leveren en te verbeteren;

Om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, Off the Beaten Path de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

We ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die je op onze website invoert, of ons op een andere manier verstrekt. Daarnaast verzamelen we het internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om je computer met het internet te verbinden. Denk aan inloggegevens; e-mailadres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. We kunnen softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen. Inclusief reactietijd van pagina's, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie, en methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten. We verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie). Zoals betaalgegevens (inclusief creditcardgegevens), opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel.

Off the Beaten Path verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hun vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Wil je niet meer dat wij je gegevens verwerken? Neem dan contact met ons op via (info@offthebeatenpath.be), of stuur ons een e-mail naar: info@offthebeatenpath.be

6. Hoe bewaren en gebruiken we je de persoonlijke gegevens

Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen. Je gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan je gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.

Alle directe betaalgateways die door Wix.com worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders.

Off the Beaten Path  importeert persoonsgegevens bij Converkit. Converkit heeft geen directe relatie met onze klanten en gebruikt jou gegevens niet. Off the Beaten Path zorgt ervoor dat we de nodigde toestemming hebben om jou persoonlijke gegevens te verzamelen, op te slaan en te verwerken. Je kan je rechtstreeks afmelden voor de nieuwsbrief of rechtstreeks contact opnemen met Off the Beaten Path om je gegevens te wijzigen, bij te werken of te verwijderen. Indien je je uitschrijft verwijderen we al je gegevens uit onze databanken.

7. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@offthebeatenpath.be.

 

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

 

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen via mail info@offthebeatenpath.be Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

 

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

 

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing.

Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. .

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Wij kunnen dit verzoek niet inwilligen indien er nog openstaande bestellingen of facturen zijn. Ook kunnen we dit verzoek niet inwilligen als we op grond van de wet je persoonsgegevens mogen bewaren ondanks een verwijderverzoek. Bijvoorbeeld indien er een vermoeden bestaat dat met je account is gefraudeerd.

 

Wij bieden jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen in je account.

 

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit     

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel     

Tel. + 32 2 274 48 00  

Fax. + 32 2 274 48 35 

E-mail: contact@apd-gba.be

 

8. Cookies

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser en de cookie-consent die verschijnt bij het bezoeken van deze website.

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie vinden over het beheer van cookies in de meest gebruikte browsers op de volgende adressen:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Rand

Moedig

Opera

Gebruikers kunnen ook bepaalde categorieën Trackers beheren die worden gebruikt in mobiele apps door zich af te melden via relevante apparaatinstellingen, zoals de apparaatadvertentie-instellingen voor mobiele apparaten, of trackinginstellingen in het algemeen (Gebruikers kunnen de apparaatinstellingen openen en de relevante instelling zoeken).

10. Updates van het privacybeleid

We behouden ons het recht om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we je hiervan op de hoogte stellen op deze plek, zodat je weet welke informatie we verzamelen, en hoe (en onder welke omstandigheden) we het eventueel gebruiken en/of openbaar maken.

11. Veiligheid en beveiliging

De Verwerkingsverantwoordelijke voert technische en organisatorische maatregelen uit om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.

11. Vragen

Wil je toegang tot persoonlijke informatie die we over je hebben, of deze corrigeren, wijzigen of verwijderen? Neem dan contact met ons op via (info@offthebeatenpath.be).

bottom of page